مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش ادبیات /دانشگاه یزد / معدل 14.09

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  مالی و حسابداری/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه های خصوصی و ترجمه متون انگلیسی

پروژه ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • 20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • 20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • 20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com