مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرگت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
  مالی و حسابداری/ کارشناس سرمایه گذاری
 • آبان ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شرکت کارگزای سرمایه و دانش
  مالی و حسابداری/ کارشناس تحلیل و مدیر صندوق سرمایه گذاری
https://.com