مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه جهاد دانشگاهی ارومیه / معدل 14.3

دانش تخصصی

 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com