مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی ریاضی فیزیک
  گرایش ریاضی فیزیک /دانشگاه مهندسی شهرسازی / معدل 14.7

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  انرژی سازه آبان
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس امور ارزیابی و مناقصات و دفتر فنی

  توضیحات: کار در امور ارزیابی و مناقصات و دفتر فنی شرکت-تهیه گزارش روزانه -پیگیری آگهی های مناقصات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1394
  فرودگاه امام خمینی (ره)-پارکینک مکتبی شیراز-دادگستری کرمانشاه
  انجام ارزیابی ها و برآورد مناقصات و جمع کردن پاکات مناقصه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندس شهرسازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • tadbir
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • GIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندس شهرسازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com