مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم تئاتر و سينما
  گرایش تئاتر /دانشگاه دانشگاه علمى كاربردى / معدل 16.45

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  سينما و تئاتر
  هنر/طراحی/ طراح. گريمور

  توضیحات: تله فيلم به نفس او ،محصول ١٣٨٥
  سريال تكاپو،محصول١٣٨٦
  سريال مهمان پذير سعادت ،محصول١٣٨٨
  سريال مامور بدرجه ،محصول١٣٨٦
  سينمايي نطفه شوم،محصول١٣٨٨
  تله فيلم جايي برأي بودن،محصول١٣٨٩
  سينمائي أسب حيوان نجيبي است ،محصول ١٣٨٩
  سريالقهر و آشتي،محصول١٣٨٩
  مجموعه تله تاتيرهاي (بهداشت رواني)،١٣٨٩
  تله فيلم آدم آهني،محصول١٣٩٠
  تاتير كليد،تالار انديشه١٣٨٩
  تاتير مشروعه بانو،سالن اصلي١٣٩٠
  تاتير تن تن،تماشاخانه ايرانشهر١٣٩١
  تاتير سياست خواجه،سالن اصلي١٣٩١
  تاتير خداي كشتار،سالن اصلي١٣٩١
  تاتير كمدي وحشت،خانه نمايش١٣٩١
  تاتير شام با دوستان ،تماشاخانه ايرانشهر١٣٩٢
  تاتير سقوط از ارتفاع پست،تالار وحدت١٣٩٢
  تاتير مرد بالشئ،تماشاخانه ايرانشهر١٣٩٢
  تاتير اديپوس،تالار ايوان شمس١٣٩٢
  تاتير بلاخره اين زندگي ماله كيه،تماشاخانه ايرانشهر١٣٩٣
  تاتير ننه دلاور،تالار حافظ١٣٩٣
  تاتير دژاوو،تماشاخانه ايرانشهر١٣٩٤
  تاتير مجلس ضربت زدن بهرام بيضايق،سالن اصلي١٣٩٥

https://.com