مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مكانيك
  گرایش مهندسى تكنولوژى خودرو /دانشگاه آزاد آيت الله آملى

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  پارس حيان
  بازاریابی و فروش/ وزيتور علمى فروش _ سوپروايزر فروش شهرستان

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com