مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه در زمینه تخصص نرم افزاری، و مدیریت پروژه ها ی نرم افزاری را دارا هستم .علاقه مندم تا این تخصص و انگیزه را با تیم در حال توسعه
شما به اشتراک بگزارم .روحیه بالای کار تیمی حل مسئله من است .

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۵
  مرکز تراکم استخوان نور
  اپراتور دستگاه تراکم استخوان

  توضیحات: در صورتی که این کار با رشته من مرتبط نبود اینجانب آموزش دستگاه را دیدم و مورد تایید کار فرما شدم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اپراتوری مقدماتی و پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com