مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش گردشگری /دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ وهنر واحد 37 تهران / معدل 17
 • 1387 تا 1392
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واجد کرج / معدل 12

پروژه ها

 • 1395
  مطالعه ی گردشگری سلامت در ایران
  تهیه کننده

افتخارات

 • 1395
  دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 37

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com