مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی هسته ای
  گرایش مهندسی پرتوپزشکی /دانشگاه دانشگاه ازاداسلامی واحد بروجرد / معدل 1517

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  بیمارستان توحید خرم اباد(جهت طرح کاری و کار اموزی)
  رادیولوژیست
 • تیر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  مرکز پرتو بروجرد
  رادیولوزیست

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com