مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بیمه /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.65

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت خدمات بیمه پوشینه
  کارشناس صدور
 • خرداد ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۴
  نمایندگی بیمه سامان
  کارشناس بیمه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بیمه های بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فن آوران خبره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بیمه های بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com