مختصری از من

یک فرد پر انگیزه و نشاط ، ارتباط اجتماعی بالا ونحوه رفتار درست چگونگی برخورد با مشتری و ارباب رجوع،
پیروی از سرگروه مربوطه و کار تیمی. خلاقیت و نوآوری، انگیزه بالا جهت انجام وظایف محوله

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشکده فنی تبریز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت آیلین مهر رازی
  بازاریابی و فروش/ cbd

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • اخذ مدرک ICDL 1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com