مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت بدر آوران دشتستان
  مهندسی برق/ کارآموزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شایستگی کارآفرینی KAB سطح کامل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شایستگی کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرویس و نگهداری تراکتور
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر کار تلفن همراه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شایستگی کارآفرینی KAB سطح کامل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شایستگی کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرویس و نگهداری تراکتور
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر کار تلفن همراه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com