مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پویش / معدل 14.67

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی سهند سامانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول سایت
 • شهریور ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۴
  اتحادیه تعمیرکاران خودرو
  مسئول دفتر/ مدیر اجرایی
  تصویر مدرک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بدمینتون-برنامه نویسی
 • بدمینتون-برنامه نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network+
  20% Complete
  عنوان مدرک: دارد

ابزار و نرم افزار

 • WORD-EXCEL-POWER POINT-WINDOWS-INTERNET-ACCESS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  20% Complete
  عنوان مدرک: دارد
https://.com