مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد واحد کرج / معدل 16.6
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه تفرش / معدل 14.86

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  پالایشگاه ملارد
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  کیمیاگران باور آراد
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  ایران خودرو
  مهندسی صنایع/ برنامه ریز تولید

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • 5s
  100% Complete
  عنوان مدرک: 5s
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: iso 9001:2008
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales (فروش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl2
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Control (کنترل پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl2

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl2
 • Lingo
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 5s
  100% Complete
  عنوان مدرک: 5s
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: iso 9001:2008
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales (فروش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl2
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Control (کنترل پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl2
https://.com