مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی دبیری زبان انگلسیس
  /دانشگاه تهران جنوب / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه آموزش عالی ماهان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس فروش
 • مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  عصرقلم
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس فروش

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com