مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه سراسری تبریز / معدل 14.5

افتخارات

 • 1394
  در سال 94 دبیری انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی برق دانشگاه سراسری تبریز را به مدت 1 سال به عهده دشتم.
 • 1394
  به مدت 1 سال دبیری کانون کارآفرینی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز را به عهده داشتم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار های مرتبط با رشته (طراحی مدار- کنترل کننده)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com