مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد فریدن / معدل 17.72

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  بهزیستی
  مالی و حسابداری/ کارپرداز

دانش تخصصی

 • مهارتهای هفتگانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: ACDL
دانش تخصصی
 • مهارتهای هفتگانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: ACDL
https://.com