مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی گرافیک
  گرایش هنر /دانشگاه / معدل 18
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی گرافیک
  /دانشگاه مارلیک

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۷۴ تا دی ۱۳۷۴
  شرکت صبا رایانه
  هنر/طراحی/ طراح
 • دی ۱۳۷۳ تا دی ۱۳۷۳
  کانون تبلیغات
  هنر/طراحی/ طراح

ابزار و نرم افزار

 • تسلط نسبی به کامپوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com