مختصری از من

به علت فعالیت در امور اجتماعی و موفقیت در آن روحیه کاری گروهی و مدیرت افراد از جمله نقاط قوت من هستند و در کنار آن از روابط عمومی و فن ارتباط خوبی برخوردار هستم
همیشه فعال و قوی در کار ظاهر شدم و علاقه به پیشرفت دارم و سعی می کنم وارد کاری شوم که با علاقه انجامش بدهم

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1384
  دیپلم کامپیوتر

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بامداد صنعت پاسارگاد
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • مرداد ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  تکین برک افرا
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • بهمن ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  موسسه خیریه پیام امید
  کارشناس روابط عمومی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱
  طلوع ایده پردیس
  مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  طلوع ایده و روش
  مالی و حسابداری/ کارمند امور مالی
 • دی ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۹
  معراج اندیشه
  مدیر اجرایی
 • مهر ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۸
  اوریف لیم
  بازاریابی و فروش/ مدیر ارشد
 • خرداد ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۸۷
  مجتمع تجاری سپید
  مسئول دفتر/ مدیر اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com