مختصری از من

یک سال سابقه کارشناس فروش مواد غذایی
3 سال سابقه فروش در شرکت های فروش مستقیم
6 ماه فعالیت های خبرنگاری

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه آزاد / معدل 16.79

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • خبرنگاری
 • بازیگری
 • اجرا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آموزش منابع انسانی و کارآفرینی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش منابع انسانی و کارآفرینی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com