مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق /دانشگاه آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 کرمانشاه / معدل 15.69

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  پروژه بین الحرمین شیراز
  مهندسی برق/ تکنسین برق
 • مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  شرکت بام راه
  مهندسی برق/ تکنسین برق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com