مختصری از من

باتشکر..

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی علوم اجتماعی
  گرایش پژوهشگری /دانشگاه پیام نور رضوانشهر / معدل 12.81

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرکICDLدرجه۲

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com