مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه کار / معدل 13

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com