مختصری از من

اجتماعی-روابط عمومی بالا- کار گروهی-پیگیر

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1393
  کارشناسی ارشد صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه علوم تحقیقات قزوین / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۶
  الکترونیک افزار آزما
  مهندسی صنایع/ برنامه ریزی تولید

  توضیحات: برنامه ریزی تولید - گزارشات مدیریتی- انحراف از مصارف و تولید

 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵
  کشت و صنعت روژین تاک
  مهندسی صنایع/ برنامه ریزی تولید و مواد

  توضیحات: برنامه ریزی تولید- سفارش مواد- layout- OPC-FPC-MRP-انحراف از مصارف- توقفات- - گزارشات مدیریتی- OEE

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی تولید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AUTO CAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS PROJECT
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی تولید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AUTO CAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS PROJECT
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com