مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
    گرایش استراتژیک /دانشگاه پیام نور ، مرکز بین الملل قشم / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
https://.com