مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعت
  گرایش مهندسی فناوری اطلاعت /دانشگاه پیام نور کرج

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  رایانه کمک
  سخت افزار و شبکه/ سرپرست بخش فنی
 • مهر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  شعبات بیمه ایران
  سخت افزار و شبکه/ Help Desk
 • مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت ایفارس
  سخت افزار و شبکه/ Help Desk
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  دانشگاه علمی کاربردی (دانشکده خبر)
  سخت افزار و شبکه/ Help Desk

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • CCNA V3 200-125
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSA 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware VCP6
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware Horizon View 6
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xen App&Desktop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Veem Backup
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware NSX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل به راه اندازی سرویس های مایکروسافتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CCNA V3 200-125
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSA 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware VCP6
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware Horizon View 6
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xen App&Desktop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Veem Backup
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware NSX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل به راه اندازی سرویس های مایکروسافتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com