مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی هنر
  گرایش عکاسی /دانشگاه آزاد هنر و معماری / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  خبرگزاری تسنیم
  هنر/طراحی/ عکاس
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  خبرگزاری قرآن
  هنر/طراحی/ عکاس

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • تدوین فیلم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Premiere
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop Lightroom
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • تدوین فیلم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com