مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی كامپيوتر
    گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد
https://.com