مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه شهید بهشتی تهران

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  هورمان
  بازاریابی و فروش/ فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بالانس خط مونتاژ و تولید ماشین سازی کراقلی اصفهان مقاله تاثیر و ارتباط مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار بر برنامه ریزی منابع سازمان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com