مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم صنایع شیمیایی
  گرایش صنایع شیمیایی /دانشگاه فنی اصفهان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت BAT PARS
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاربینی
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰
  مجموعه گلرنگ پخش ، شرکت گلپخش اول
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب
 • آبان ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت درنا
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مسافرت، مطالعه، والیبال،

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم آموزشکده شکوه.
 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با محیط Microsoft Office
 • تکنیک های بازاریابی زبان بدن و فن
  80% Complete
  عنوان مدرک: POSITIVE

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم موسسه شکوه
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم آموزشکده شکوه.
 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با محیط Microsoft Office
 • تکنیک های بازاریابی زبان بدن و فن
  80% Complete
  عنوان مدرک: POSITIVE
https://.com