مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مديريت امور فرهنگي
  گرایش مديريت /دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
  کارشناس امور بین الملل و رئیس دفتر معاون امور بین الملل

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com