مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه غیرانتفاعی البرز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت ای ار تی سی ای
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی

دانش تخصصی

 • کنترل و ابزار دقیق
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ی

ابزار و نرم افزار

 • مهاررت icdl
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل و ابزار دقیق
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ی
https://.com