مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم انسانی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  نوین رایانه
  بازاریابی و فروش/ فروشنده

  توضیحات: فروشنده و انبار دار شرکت نوین رایانه به مدت 12 سال

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1375

افتخارات

 • 1380

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر-شبکه-دوربین مداریسته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر-شبکه-دوربین مداریسته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com