مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی هنر - طراحی
  گرایش پارچه و لباس /دانشگاه هنر تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شخصی
  هنر/طراحی/ طراح داخلی

  توضیحات: طراحی داخلی نمایندگی کانورس نگین ظفر - طراحی داخلی کافه سینما آزادی - طراحی داخلی مهدکودک ذرین شهرک قدس -

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com