مختصری از من

در مورد کار دورکاری

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه یزد / معدل 16.1

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت پخش
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com