مختصری از من

به دنبال شکل دهی شرایط مناسب برای استفاده همگانی و ارتقای فرهنگ عمومی با یک زبان مشترک.

سوابق تحصیلی

 • 1369 تا 1373
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش مهندسی آبیاری /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 14.68

پروژه ها

 • 1395
  نظارت بر حسن اجرای سیستم تضمین کیفیت و HSE
  مدیریت QHSE
 • 1393
  هماهنگی پیاده سازی و اخذ سیستم مدیریت یکپارچه
  نماینده مدیریت
 • 1390
  هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای سیستم مدیریت یکپارچه
  هماهنگ کننده و نماینده مدیریت
 • 1389
  پیاده سازی و اخذ استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه
  کارشناس سیستم
 • 1388
  نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری و زهکشی
  ناظر مقیم
 • 1382
  مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی
  مدیر مطالعات
 • 1379
  شبکه های آبیاری و زهکشی
  کارشناس و مدیر طرح
 • 1378
  ساماندهی رودخانه
  کارشناس هیدرولیک
 • 1374
  شبکه های آبیاری و زهکشی
  کارشناس طراحی

افتخارات

 • 1386
  طراحی شبکه های زهکش اصلی در اراضی زه دار رباط شهر بابک استان کرمان که پس از اجرا موجب بهبود 60 درصدی بحران زه آب در باغات پسته منطقه گردید.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • 1- تنظیم روال و گردش فرآیندهای سازمانی
 • 2- پیاده سازی و اخذ استانداردهای IMS
 • 3- بهبود وضعیت کشاورزی و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری
 • پاکسازی و زیبا سازی محیط زیستمان، پیشنهاد احداث مکان های مختص ورزش همگانی با اصول جهانی و به تعداد فراوان، پیشنهاد افزایش برنامه های طنز

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • مهندسی آب، HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی آب، HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com