مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندس عمران
  گرایش زلزله /دانشگاه كرمانشاه
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسي عمران
  گرایش عمران /دانشگاه سنندج

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شركت آبادگران
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر سازه و فاز ٢ عمليات معماري

  توضیحات: ناظر پروژه ٢٢٠ واحدي كاركنان داريي سنندج داراي ٦ بلوك ١٥ طبقه عمليات سازه اسكلت بتني و نازك كاري و محوطه سازي بصورت تمام وقت

 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شركت ساختماني و تاسيساتي لقمانكار
  مهندسی عمران/ معماری/ كارشناس اجرا و دفتر فني

  توضیحات: اجراي پروژه ساختمان آموزشي اداري سازمان كشتي راني جمهوري اسلامي ايران در تهران پروژه فورس شش ماه بعنوان كارشناس اجرايي و مترور دفتر فني بصورت همزمان

 • فروردین ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱
  شركت نيما سازه گستر
  مهندسی عمران/ معماری/ پيمانكار اجراي اسكلت بتني و عمليات فاز دوم مهماري پروژه ١٧٢٨ واحدي دگايران

  توضیحات: پيمانكار اجراي بلوك هاي B11 وB 12 و B13 ساختمان هاي مسكوني هر بلوك ٤٨ واحد در ٩ طبقه

 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شركت توزيع برق استان كردستان
  مهندسی عمران/ معماری/ پيمانكار خطوط انتقال و واگذاري شبكه

  توضیحات: پيمانكار انتقال خطوط شبكه و واگذاري در حين تحصيل دوره كارشناسي

https://.com