مختصری از من

يادگيري بالايي داشته و كار محوله را با حداكثر دقت و تعهد انجام ميدهم

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی رياضيات و كاربردها
  گرایش كاربردي /دانشگاه شيراز(مدت سه سال مهمان دائم دانشگاه شهيد بهشتي بودم)

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت طليعه فنون گيتي ( گيتي نت)
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • تیر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  قلم چي
  مسئول دفتر/ مسعول دفتر

  توضیحات: ابتدا به عنوان مسئول دفتر بودم ولي بعدها به عنوان كارشناس ارشد به كارم ادامه دادم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان های برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان های برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com