مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر
  /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 15.2

پروژه ها

 • 1395
  تحقیق و پژوهش بر روی سلول های خورشیدی
  محقق طرح

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک: تخصص به صورت تجربی
 • نرم افزار زیمکس
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
https://.com