مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
  گرایش چرخه سوخت /دانشگاه شهید بهشتی
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پتروشیمی /دانشگاه تبریز / معدل 15.16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت کروز
  مهندسی شیمی/ انبار دار و کریمپینگ
 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  آموزشگاه زبان مدرسان خلیج
  مدرس زبان انگلیسی
 • مهر ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۸۹
  آموزشگاه زبان معلا
  مدرس زبان انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Uperintermediate
دانش تخصصی
 • مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com