مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 14

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • master CAM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CNC
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com