مختصری از من

آشنایی مطلوب با دارو های ژنریک
توانایی انجام کار با سیستم رایانه ای و نرم افزارهای کاربردی در حد مطلوب
آشنایی و توانایی امور آزمایشگاهی و نمونه گیری و تزریقات

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی بیولوژی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فرمانداری
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT

  توضیحات: کارشناس فناوری اطلاعات فرماندار در دوره انتخابات طی سه دوره انتخاباتی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت ساحر اندیشه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس برنامه
 • خرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  داروخانه شخصی
  داروسازی و بیو تک/ نسخه پیچ
 • دی ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۲
  سپاه
  پزشکی درمانی/پرستاری// مسؤل داروخانه

  توضیحات: در طی دوره سربازی مسؤل شیفت شب بهداری و داروخانه تیپ را بر عهده داشتم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386
  دارای مدرک مربیگری امداد و نجات از سازمان حلال احمر وتدریس امداد و نجات و داروشناسی طی دوره های مختلف
 • 1384
  دارای مدرک پرورش و کشت قارچ از وزارت جهاد کشاورزی
 • 1384
  دارای مدرک امداد ونجات در کوهستان و آوار برداری از سازمان امداد و نجات کشور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم پایه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم پایه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com