مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1371 تا 1375
    کارشناسی زمین شناسی
    /دانشگاه آزاد شاهرود / معدل 12
https://.com