مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش برنامه ریزی سیستم ها /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه علمی کاربردی
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر آموزش

  توضیحات: برنامه ریزی کلاسها-امور مدرسان-
  آموزش مجازی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com