مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش آب و سازه هیدرولیک /دانشگاه آزاد / معدل 17
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی عمران
  /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۵
  دفتر فنی
  / سرپرست کارگاه

  توضیحات: سرپرست کارگاه پروژه تجاری
  سرپرست کارگاه پروژه مسکونی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  مقاله مطالعه‌ی اثر نوع نانولوله ی کربنی بر حذف آلاینده نفتالین به روش شبکه عصبی ارایه شده در در پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (دانشگاه شهید بهشتی تهران)
 • 1395
  تدریس خصوصی دروس ارشد عمران ( آب و سازه هیدرولیک )
 • 1393
  تدریس در دوره کارشناسی به عنوان حل تمرین - تدریس خصوصی دروس عمران کارشناسی

پروژه ها

 • 1396
  پروژه تحقیقاتی مطالعه ساختار-نظری چند آلاینده نفتی در حضور نانولوله کربنی به روش شبکه عصبی
  کارشناس مسئول زیر نظر دکتر خامچین مقدم
 • 1393
  پروژه اجرایی ساختمان مسکونی شریعتی مشهد
  سرپرست کارگاه
 • 1390
  پروژه اجرایی ساختمان تجاری سیدرضی مشهد
  سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار های تخصصی عمران - طراحی سازه هیدرولیکی - مطالعات هیدرولوژی (studio geo - hms-hec)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم‌افزار‌های تخصصی عمران - محاسبات سازه Etabs
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Word - MS Excel - MS PowerPoint
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم‌افزار Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم‌افزار Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com