مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1393
  کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
  گرایش علوم پایه /دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  گرایش علوم پایه /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  تعاونی مسکن نمونه رسا (ارتمیس )
  مسئول دفتر/ واحدپشتیبانی
  تصویر مدرک

افتخارات

 • 1393
  نفر برتر در دانشگاه پیام نور بابل -قبولی در دانشگاه بهشتی
 • 1391
  نفر برتر دانشگاه پیام نور بابل بعنوان قبولی در دانشگاه بهشتی (کارشناسی ارشد)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی صفحات وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی محاسبات دارو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی صفحات وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی محاسبات دارو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com