مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسي عمران
  گرایش سازه /دانشگاه ازاد محموداباد
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی مهندسي عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد جويبار
 • 1386 تا 1387
  فوق دیپلم عمران
  گرایش كارهاي عمومي ساختمان /دانشگاه طبري بابل

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شركت شكيل اسكان ساز
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس عمران
 • خرداد ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي مازندران . بابل
  مهندسی عمران/ معماری/ كارشناس گروه كنترل نظارت
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت تاسيساتي ساطع تبريد
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

پروژه ها

 • 1394
  ساختمان
  سرپرست كارگاه
 • 1393
  تجاري . تفريحي
  سرپرست كارگاه
 • 1391
  ساختمان
  ناظر كارفرما

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي ICDL 1
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي ارماتور بند درجه ١
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي كمك بِنَا سفت كار
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي auto cad
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي طراحي ساختمان با نرم افزار Etabs
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي طراحي ساختمان با نرم افزار safe
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي طراحي ساختمان با نرم افزار sap
 • مهندسي عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: داراي پروانه اشتغال نظارت پايه ٣
 • مهندسي عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: داراي پروانه اشتغال اجرا پايه ٣

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي ICDL 1
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي ارماتور بند درجه ١
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي كمك بِنَا سفت كار
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي auto cad
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي طراحي ساختمان با نرم افزار Etabs
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي طراحي ساختمان با نرم افزار safe
 • مهندسي عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي طراحي ساختمان با نرم افزار sap
 • مهندسي عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: داراي پروانه اشتغال نظارت پايه ٣
 • مهندسي عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: داراي پروانه اشتغال اجرا پايه ٣
https://.com