مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
  گرایش کسب و کار /دانشگاه تهران / معدل 18
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه علوم دریایی خرمشهر / معدل 16.61

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  معدن سیلیس
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار
 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  شتاب پرداز زاگرس
  مسئول دفتر/ پشتیبان دستگاه کارتخوان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پارسیان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com