مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش پلیمر /دانشگاه آزاد اهر / معدل 17.79

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  هنرستان کشاورزی تبیز
  هنر آموز صنایع غذایی
 • آذر ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت نگار حک
  مهندسی شیمی/ بازرس کنترل کیفی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تولیمو
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تولیمو
https://.com