مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه میسور / معدل 55

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  ابنیه نو اندیش
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر اداری/ مسئول بازرگانی
 • مهر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۹
  ابنیه نو اندیش
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مسئول بازرگانی/ منابع انسانی
 • دی ۱۳۷۹ تا شهریور ۱۳۸۶
  لوله سازی اهواز
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ سرپرست

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های انساندوستانه.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  80% Complete
  عنوان مدرک: محل آموزش 16 ساعت تالار بورس اهواز

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • کارور رایانه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارور رایانه
 • آموزش ایمنی و آتش نشانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش ایمنی و آتش نشانی
 • آشنایی با نظام مدیریت یکپارچه
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با نظام مدیریت یکپارچه
 • Trello
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار تخصصی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره سه ساله دانشگاهی در کشور هند
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  80% Complete
  عنوان مدرک: محل آموزش 16 ساعت تالار بورس اهواز
https://.com